Chứng chỉ Học Phun Xăm trong nước có hiệu lực ở nước ngoài?

Nhiều người thường ước mơ ra nước ngoài với ước mơ “đổi đời”. Khi mà ngoại ngữ chỉ đủ giao tiếp không bằng cấp cao siêu, nhiều bạn đã lựa chọn học phun xăm nghề hot mới nổi của xã...

Xem chi tiết