Học Phun Xăm hướng đi mới cho các bạn trẻ trượt đại học

Bạn đã từng rất buồn khi biết tin trượt đại học. Mọi thứ đều khép lại với một tương lai mù mịt. Điều này không hoàn toàn đúng trong xã hội hiện đại. Bởi học đại học chưa hẳn là...

Xem chi tiết