Có nên tham gia khóa Dạy Chăm Sóc Da?

"Nhất dáng nhì da" là tiêu chuẩn cái đẹp của người phụ nữ từ ngàn xưa để lại. Vì thế, nhu cầu chăm sóc da luôn là thiết yếu của mỗi người. Và nghề chăm sóc da đang là nghề...

Xem chi tiết